.

Niektóre usługi internetowe nie chcą działać.

 

   Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji, jest niepoprawnie działające oprogramowanie zabezpieczające, czyli zapora ogniowa (tzw. firewall). Takie oprogramowanie może zablokować komunikację komputera (przychodzącą i wychodzącą) zarówno na niektórych portach, jak i usługach.

Kiedy zainstalujemy takie oprogramowanie, użytkownik musi "nauczyć" aplikację rozpoznawać (np. przeglądarkę, klienta FTP, program pocztowy). Jeśli wyświetli się okno z zapytaniem, czy zezwolić na nawiązanie połączenie uruchamianej aplikacji, a mamy pewność, że to znany nam program, to zezwalamy. Brak potwierdzenia spowoduje, że program firewall zablokuje dostęp do tej aplikacji, oraz dopisze ją do swojej listy reguł, czego efektem będzie brak możliwości połączenia się z serwerem następnym razem, aż do czasu zmiany reguły.