Nie otrzymałem e-Faktury.

Faktury generowane są w systemie automatycznie i powinny być dostępne w Panelu abonenta i-BOK do 3 dnia każdego miesiąca. Jeśłi ich nie widzisz, lub nie otrzymałeś e-maila z e-Fakturą, to:

- sprawdź, czy Twój program pocztowy nie oznaczył wiadomości, jako SPAM

- upewnij się, czy podany został właściwy adres e-mail do odbioru e-Faktur

- skontaktuj się z Biurem Obsługi tel. 33 482 0607, lub napisz wiadomość z Panelu abonenta i-BOK

 

Czas odblokowania usług w momencie zaległości.

Najszybszym sposobem na odblokowanie usług, jest dokonanie wpłaty przelewem bankowym. Księgowanie płatności w systemie odbywa się automatycznie w dni robocze o godz.18.00.

 

Jakie są koszty zerwania umowy ?

W przypadku rozwiązania umowy w trakcie okresu zobowiązania, Operatorowi przysługuje względem Abonenta roszczenie o zwrot przyznanej ulgi określonej umowie, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia rozwiązania Umowy.